Eroahdistus

Eroahdistus on monitahoinen asia, jonka työstäminen vaatii usein aikaa, toistoja ja oikeita koulutusmetodeja. Eroahdistusta kannattaa työstää ammattitaitoisen kouluttajan kanssa huomioiden koira yksilöllisesti. Yksityistunneilla koiralle tehdään aina yksilöllinen koulutussuunnitelma eroahdistuksen työstämiseen.

Tässä muutamia vinkkejä joiden avulla lievittää eriahdistusta:

- Koiralle olisi hyödyllistä lisätä peruskoulutusta ja aktivoivaa treeniä, jossa se joutuisi käyttämään päätään. Peruskoulutus ja muu aktivoiva treeni sekä nenätyöskentely ovat omiaan laskemaan stressitasoa, mikä vaikuttaa osaltaan myös positiivisesti eroahdistuksen hoitoon.

- Koiraa siedätetään pikkuhiljaa lähtö rutiineihin ja omistajan poissaoloon.

- Omistajan olisi hyvä olla kiinnittämättä koiraan mahdollisimman vähän huomiota koiraan ennen lähtöä ja kotiin palattuaan, jotta koiran mielentila ei kiihtyisi ja koira ei kokisi omistajan paluuta entistä palkitsevana asiana.

- Olisi tärkeää että koira jätettäisiin alkuun vain yksin siksi aikaa kun voidaan olla varmoja että se jo pystyy olemaan rauhassa. Harjoittelussa haetaan onnistumisia, joten useat epäonnistumiset harjoituksissa kertovat liian korkeasta kriteeristä jolloin kriteeriä tulisi laskea tarkoittaen alkuun siedättämistä vain lähtö rutiineihin ilman että omistaja vielä poistuu ovesta ulos.