Ohitus ja muut käytöskurssit

haiku

Ohitus-hihnakäytöskurssi

Kurssi sopii kaikille niille koirille joilla on lenkillä remmirähinää syystä tai toisesta, innoissaan vetämistä toisten koirien tai hajujen luokse tai erilaisia muita haasteita hihnakäytöksessä. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista. Kurssille otetaan max. 6 koirakkoa/ kurssi.

Kurssilla kartoitetaan koirakoiden tarpeet ja ongelmat, jonka pohjalta lähdemme työstämään koulutusta eteenpäin. Kurssilla koirille opetetaan tarvittavia uusia käytöksiä kuten luopumisia, seuraamista ja kontaktia sekä harjoitellaan ohituksia eri muodoissa. Kurssilla kiinnitetään huomioita ohjaajan omaan toimintaan, työvälineisiin,palkkauksen laatuun, oikeaan ajoitukseen, vahvistetiheyteen ja uusien käytöksien opettamisen lisäksi niiden tehokkaaseen häiriöille siedättämiseen.

Aktivointi-ja ohituskurssi

Kurssilla keskitytään ohitustilanteiden ja tarvittavien uusien käytöksien harjoitteluun, häiriöille siedättämiseen, sopivien työvälineiden ja koulutusmetodien valintaan sekä ohjaajan oman toiminnan kehittämiseen. Kurssilla aktivoidaan koiraa myös eri harjoituksilla, joilla pyritään ongelmakäytöksen ehkäisyyn. Kurssille otetaan max. 4-5 koirakkoa.

Rallytokoa remmiräyhääjille

Tällä kurssilla tutustumme paitsi rally-tokon alkeisluokan liikkeisiin ja harjoittelemme myös ohituksia. Rally-toko on hauska ja vauhdikas laji jossa panostetaan koiran ja ohjaajan väliseen yhteistyöhön. Laji soveltuu kaiken ikäisille ja kokoisille koirille. Rally-toko lajina parantaa paitsi ohjaajan ja koirakon välistä yhteistyötä niin se toimii myös loistavana aktivointina. Tällä kurssilla harjoittelemme perustottelevaisuutta rally-tokon varjolla jonka lisäksi teemme kurssilla myös ohitusharjoituksia.

Rally-tokon alkeiskurssi

Rally-toko on 2000-luvun alussa, Charles Kramerin kehittämä rento ja hauska laji jossa koirakon välinen iloinen yhteistyö on tärkeää. Laji yhdistää tokon, agilityn sekä koiratanssin ja se sopii kaiken ikäisille sekä rotuisille koirille.

Paitsi että Rally-toko kehittää ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä se toimii myös hyvänä pohjana muita lajeja kuten esim. agilityä tai tokoa ajatellen. Lisäksi se on loistava tapa aktivoida koiraa. Kurssilla tutustumme lajiin ja käymme läpi alokasluokan kylttejä.

Luoksetulon tehokurssi

Kurssilla harjoitetallaan luoksetuloja ilman häiriöitä ja häiriön alla eri tilanteissa liinan avulla. Harjoituksia vaikeutetaan yksilöllisesti kunkin koirakon edistymisen mukaan.

Arkitottis- ja hihnakäytöskurssi

Kurssilla harjoitetaan osaksi samoja asioita kuin arkitottis- ja käytöskurssilla, mutta painotuksena on erityisesti hihnakäytös- ja ohitustilanteiden harjoittelu eri muodoissa. Kurssi sopii kaikille jotka haluavat opettaa perustottelevaisuutta, saada koiran hihnakäytöksen haltuun ja saada ohitukset sujumaan. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista, mutta pohjaksi sopii hyvin esimerkiksi pentukurssi tai arkitottis- ja käytöskurssi.

Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssilla harjoitellaan ohituksia, vetämättä hihnassa kulkemista, seuraamista, sivulle tuloa, istumista, paikallaan oloa, katsekontaktia, seisomista, luoksetuloja, luopumisia sekä maahan menoa istumasta ja liikkeestä. Harjoittelemme myös aktivoinnin kannalta hyödyllisiä joitakin temppuja kuten pujottelua ja kierimistä.

Arkitottis- ja käytöskurssi 4- 6 krt.

Kurssi on tarkoitettu kaikille koirakoille jotka haluavat saada lisää tietoa ja taitoa liittyen koirankoulutukseen ja käsittelyyn arkipäivässä, ylläpitää taitoja tai niille jotka haluavat lähteä harrastamaan tavoitteellisesti jotakin kuten tokoa, agilityä tai muuta koiraharrastuslajia, jossa vaaditaan perusosaamista. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista, mutta sopii esimerkiksi hyvin niille koirille jotka ovat käyneet jo pentukurssin.

Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssilla harjoitellaan mm. istumista ja paikallaan oloa, katsekontaktia, kulkemista vetämättä hihnassa, sivulle tuloa, seuraamista, seisomista, luoksetuloja, luopumisia, maahan menoa sekä istumasta että liikkeestä. Harjoittelemme myös aktivoinnin kannalta hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua, pupua, kierimistä, pyörimistä jne.

Arkitottis- ja käytöskurssi 8- 10 krt.

Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka haluavat opettaa koiralle arkipäivän taitoja, saada lisää tietoa ja taitoa liittyen koirankoulutukseen ja käsittelyyn, niille jotka ovat halukkaita lähtemään harrastamaan tavoitteellisesti jotakin kuten tokoa, agilityä tai muuta koiraharrastuslajia, jossa vaaditaan hyvää perusosaamista. Kurssille tulo aei vaadi aikaisempaa osaamista, mutta sopii hyvin jatkoksi esimerkiksi pentukurssille.

Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssilla harjoitellaan mm. istumista ja paikallaan oloa, katsekontaktia, kiertämistä, sivulle tuloa, seuraamista, ohituksia ja vetämättä hihnassa kulkemista, huomiomerkkiääntä, seisomista, seisomaan jättöä, maahan menoa istumasta sekä seisomisesta, liikkeestä maahan menoa, paikallaan makuuta, luoksetuloja, luopumisia sekä erilaisia aktivoinnin kannalta hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua, hyppyä, kierimistä, pupua ja kumartamista jne.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi 4-6 krt.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi on tarkoitettu kaikille vähintään kolme kuukautta- noin vuoden vanhoille pennuille. Pentukurssilla saa eväitä pennun kouluttamiseen ja käsittelyyn positiivisen vahvistamisen avulla. Tällä pienryhmäkurssilla pennun on hyvä aloittaa opintie!

Kurssilla harjoitellaan pennun rauhoittamiskeinoja, käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme ajoituksen merkityksestä ja sopivasta vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota harjoittelun lomassa. Kurssilla harjoitellaan arkipäivässä tarpeellisia toimintoja kuten: Istumista, paikallaan oloa, maahan menoa, hampaiden katsomista ja koiran käsittelyä, katsekontaktia, seisomista, sivulle tuloa ja seuraamista, vetämättä hihnassa kulkemista, luoksetuloja, luopumisia sekä temppuja kuten pujottelua, kierimistä, pupua ja tassun antoa.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi 8-10 krt.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi on tarkoitettu kaikille vähintään kolme kuukautta- noin vuoden vanhoille pennuille. Pentukurssilla saa eväitä pennun kouluttamiseen ja käsittelyyn positiivisen vahvistamisen avulla. Tällä pienryhmäkurssilla pennun on hyvä aloittaa opintie!

Kurssilla harjoittelemme pennun rauhoittamiskeinoja, käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme ajoituksen merkityksestä ja sopivasta vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomioita harjoittelun lomassa. Kurssilla harjoitellaan arkipäivässä tarpeellisia toimintoja kuten: Istumista, paikallaan oloa, maahan menoa, hampaiden katsomista ja koiran käsittelyä, katsekontaktia, seisomista, sivulle tuloa, seuraamista, vetämättä hihnassa kulkemista ja ohituksia, luoksetuloja, luopumisia sekä aktivointi temppuja kuten pupua, pujottelua, kierimistä, ryömimistä ja tassu antoa. Lisäksi kurssilla käymme läpi tapoja joilla aktivoida koiraa pyrkien lisäämään koiran aktiivista aivotyöskentelyä ja harjoitellen käytännössä.

Pentujen perustottis- ja hihnakäytöskurssi

Kurssilla harjoitetaan osaksi samoja asioita kuin pentujen perustottis- ja puuhakurssilla, mutta painotuksena on erityisesti hihnakäytös- ja ohitustilanteiden harjoittelu eri muodoissa. Kurssi sopii kaikille jotka haluavat opettaa perustottelevaisuutta, saada koiran hihnakäytöksen haltuun ja saada ohitukset sujumaan. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista, mutta pohjaksi sopii esimerkiksi pentujen perustottis- ja puuhakurssi. Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota.

Kurssilla harjoitellaan ohituksia, vetämättä hihnassa kulkemista, seuraamista, sivulle tuloa, istumista, paikallaan oloa, katsekontaktia, seisomista, luoksetuloja, luopumisia sekä maahan menoa istumasta ja liikkeestä. Harjoittelemme myös aktivoinnin kannalta joitakin hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua ja kierimistä.

Pennuille rallytokoa ja agilitya

Harrastuskurssi pennuille jossa tutustutaan kahteen suosittuun lajiin rally-tokoon ja agilityyn. Koska agility on kuitenkin fyysisesti raskasta, emme käy kaikkea agilitystä läpi, vaan esteistä tutustumme turvallisesti esim. putkeeen ja pussiin. Samalla hieman harjoittelemme tiettyjä taitoja joista on myöhemmin hyötyä kuten paikalla oloa, seuraamista, luokse tuloa, lähettämistä ja kiertämistä.

Rally-tokon alokasluokka sitä vastoin sopii kaiken ikäisille ja rotuisille koirille joten siihen pureudumme huomattavasti tarkemmin käymällä alokasluokan kyltit läpi. Nämä ovat kaksi loistavaa lajia jotka tukevat vahvasti toisiaan.

Rally-tokon jatko kurssi

Kurssilla käydään läpi avoimen luokan kylttejä mutta alokasluokan kyltit tulevat olemaan mukana kun harjoitellaan ratoja. Kurssi sopii hyvin alokasluokan kyltit tunteville koirakoille.

Perustottelevaisuus kuntoon agilitya varten

Oletko menossa jonkun seuran järjestämään testitilaisuuteen päästäksesi mukaan agilityn alkeiskurssille mutta kaipaisit lisää varmuutta sekä mahdollisuuden harjoitella ryhmässä muiden koirien kanssa? Tällä kurssilla, käydään läpi niitä perus edellytyksiä, joita useimmat seurat
vaativat koirakoilta, ennen kuin voi päästä mukaan. Yleisimpiä vaadittuja taitoja ovat mm. luokse tuloa, paikalla oloa, seuraamista, istuminen ja maahan meno. Kurssi sopii myös koirakoille jotka haluavat parantaa edellä mainittuja taitoja.

Tokoa huvin vuoksi

Kurssilla opetellaan tokon liikkeitä iloisessa ja rennossa ilmapiirissä. Kurssi ei tähtää kilpatokoon vaan lähinnä tokon opettamista koirien perustottelevaisuuden parantamiseksi ja hyvänä aktivointina. Ainoat mitä tarvitset tunnilla mukaan on, iloinen mieli sekä koiralle mieluista palkkaa. Tällä kurssilla ei ole alku vaatimuksia vaan käymme alokas luokan toko liikkeitä läpi

Pentujatko, luokse tulopainotteinen

Kurssilla syvennytään pentukurssilta tuttuihin perustottelevaisuuteen samalla kun nostetaan vaatimusta. Opettelemme myös uusia asioita ja pidämme pääpainon luokse tulossa. Luokse tulo on koiralle kuin koiralle halpa henkivakuutus ja sen vuoksi yksi kurssin päätavoitteesta on rakentaa koiralle varma ja hyvä luokse tulo.

Rally-tokoa ja agilitya alkeiskurssi

Kumpi kiinnostaa enemmän? Onko vaikea valita kahden vauhdikkaan ja hauskan lajin välillä? Miksi pitäisi valita kun voi saada molemmat samalla kertaa ja etenkin kun nämä lajit tukevat vahvasti toisiaan! Kurssilla joka toinen kerta on agilitya ja joka toinen rally-tokoa. Perustottelevaisuus riittää sillä kummassakin lajissa opetellaan niin esteet kuin kyltitkin alusta alkaen. Koska agility on fyysisesti vaativaa, kurssia suositellaan terveille koirille joilla ei ole liikuntarajoitteita.

Ongelmakäytöksen hallintakurssi

Ongelmakäytöksen hallintakurssi koostuu 2 yksityistunnista ja neljästä pienryhmätreeni kerrasta. Yksityistunneilla kiinnitetään huomiota ohjaajan omaan toimintaa ja viestintään, työvölineisiin, palkkaukseen, ajoitukseen, kriteereihin ja vahvisteväliin. Opetamme koiralle tarvittavan määrän uusia käytöksiä ei toivotun tilalle. Ryhmätreeneissä siirrämme taas käytökset asteittain eri häiriöihin ja eri tilanteisiin. Jokaiselle koirakolle tehdään kurssin alussa yksilölliset koulutussuunnitelmat ja ohjeet joiden pohjalta on hyvä edetä harjoittelussa.

Koulutussuunnitelmat toimitetaan sähköpostitse asiakkaalle sovitun aikataulun mukaisesti.

Arkatassujen pelonhallinta kurssi

Kurssi sopii hyvin niille koirille joilla on arkuutta tai pelkoa eri asioiden suhteen kuten toisia koiria, ihmisiä tai ääniä kohtaan. Kurssilla harjoitellaan eri rauhoittamiskeinoja, häiriöiden siedätystä, pyritään vahvistamaan koiran itseluottamusta ja lisäämään onnistumisen kokemuksia, opetetaan perustottelevaisuutta ja käytetään eri koulutustekniikoita huomioiden kunkin koirakon tarpeet ja lähtötilanne.