Ongelmakoirakoulutus

Yksityistunnit ja ongelmakäytöksen hallintakurssi ovat esimerkiksi hyviä vaihtoehtoja, joilla voit lähteä työstämään yhdessä ammattilaisen kanssa koiran erilaisia ongelmia sekä pyrkiä ehkäisemään niitä. Yksityistunneilla ja ongelmakäytöksen hallintakurssilla emme vain pyri kitkemään pois "oireita" ja ongelmallista ulkoista käytöstä vaan kaivautumaan niiden syihin ja juuriin. On aiheellista kiinnittää huomiota mm. ongelmien synnyn taustalla oleviin asioihin, koiran oppimishistoriaan, rotumoninaisuuksiin, perimään ja terveydentilaan. Niin yksityistunneilla kuin ongelmakäytöksen hallintakurssilla ihmistä ohjataan muuttamaan tarvittaessa omaa käyttäytymistään, kiinnittäen huomiota omaan viestintään ja kommunikointiin koiran kanssa. Uuden käytösmallin opettelu vaatii niin ihmisellä kuin koiralla jopa monia tuhansia toistoja ennnen kuin siitä kehittyy lihasmuisti! Siitä syystä johdonmukaisella ja säännöllisellä harjoittelulla voidaan saada lopulta hyviä ja pysyviä tuloksia aikaan, kun metodit, palkkaus, oikea ajoitus, sopiva vahvistetiheys ja kriteerit ovat kohdallaan!

Koskaan ei ole myöhäistä lähteä oppimaan uusia asioita ja tapoja toimia!

Yksityiskoulutukset

Yksityistunnit suunnitellaan kunkin koirakon tarpeiden ja toiveiden pohjalta, johon vaikuttaa myös mm. koiran rotuominaisuudet, oppimishistoria, terveydelliset seikat sekä ohjaajan oma lähtötaso ja tavoitteet. Yksityistuntien tavoitteena voi olla mm. ongelmakäytöksen työstäminen, peruskoulutus, lajikoulutus valitsemassanne lajissa joko harrastus mielessä tai tavoitteena kilpaileminen sekä koiran aktivointi. Tunneilla kiinnitämme erityisesti huomiota työvälineisiin, ohjaustekniikkaan, sopivien vahvisteiden löytymiseen, oikeaan ajoitukseen ja asianmukaiseen kriteerin nostoon.

Kouluttaja lähettää sovitun aikataulun mukaisesti koulutussuunnitelmat ja ohjeet kotiharjoittelua varten sähköpostitse yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Hyvän lopputuloksen saamiseksi säännöllisestä harjoittelusta ja ohjaajan antamista ohjeista kannattaa pitää kiinni.

Ongelmakäytöksen hallintakurssi

Ongelmakäytöksen hallintakurssi koostuu 2 yksityistunnista ja neljästä pienryhmätreeni kerrasta. Yksityistunneilla kiinnitetään huomiota ohjaajan omaan toimintaa ja viestintään, työvölineisiin, palkkaukseen, ajoitukseen, kriteereihin ja vahvisteväliin. Opetamme koiralle tarvittavan määrän uusia käytöksiä ei toivotun tilalle. Ryhmätreeneissä siirrämme taas käytökset asteittain eri häiriöihin ja eri tilanteisiin. Jokaiselle koirakolle tehdään kurssin alussa yksilölliset koulutussuunnitelmat ja ohjeet joiden pohjalta on hyvä edetä harjoittelussa. Koulutussuunnitelmat toimitetaan sähköpostitse asiakkaalle sovitun aikataulun mukaisesti.

Arkatassujen pelonhallinta kurssi

Kurssi sopii hyvin niille koirille joilla on arkuutta tai pelkoa eri asioiden suhteen kuten toisia koiria, ihmisiä tai ääniä kohtaan. Kurssilla harjoitellaan eri rauhoittamiskeinoja, häiriöiden siedätystä, pyritään vahvistamaan koiran itseluottamusta ja lisäämään onnistumisen kokemuksia, opetetaan perustottelevaisuutta ja käytetään eri koulutustekniikoita huomioiden kunkin koirakon tarpeet ja lähtötilanne.