Koulutusmenetelmät

Koulutusmenetelmämme perustuvat käyttäytymistieteisiin. Koulutukseen liittyen on tärkeä kiinnittää huomiota eri asioihin kuten rotutyypilliseen käyttäytymiseen, perimään, oppimishistoriaan sekä koiran terveydentilaan. Mikäli koulutus ei etene niin useimmiten jokin tai useampi seuraavista neljästä asiasta voi olla myös pielessä:

  • palkkion laatu
  • palkitsemisen ajoitus
  • liian korkea/matala kriteeri
  • tehoton vahvistamisväli

Koulutusmetodeina käytämme toiminnan poimimista (capturing), toiminnan muovaamista (shaping), mallioppimista, ympäristön muokkaamista, kohdentamista (targeting) sekä houkuttelua. Fyysinen käsittely ei kuulu toiminta periaatteisiimme, koska sillä saadaan helposti aikaan passiivisesti ja vastentahtoisesti työskentelevä, ajatteleva koira ja ajan mittaan myös mahdollisesti pelokas ja agressiivinen. Käyttämämme metodit perustuvat koulutustapaan, jonka tarkoituksena on koiran tekemisen ilon lisääminen ja oman pään käytön aktivointi. On kaksi eri asiaa tekeekö koira jotain sen vuoksi että se pyrkii välttämään rangaistuksen vai siksi että se on sen mielestä kivaa ja palkitsevaa.