Perustottelevaisuus ja pentukurssit

Ohitus- ja hihnakäytöskurssi

Kurssi sopii kaikille niille koirille joilla on lenkillä remmirähinää syystä tai toisesta, innoissaan vetämistä toisten koirien tai hajujen luokse tai erilaisia muita haasteita hihnakäytöksessä. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista.

Kurssilla kartoitetaan jokaisen koirakon tarpeet ja ongelmat, jonka pohjalta lähdemme työstämään koulutusta eteenpäin. Kurssilla koirille opetetaan tarvittavia uusia käytöksiä kuten luopumisia, seuraamista ja kontaktia sekä harjoitellaan ohituksia eri muodoissa. Kurssilla kiinnitetään huomioita ohjaajan omaan toimintaan, työvälineisiin,palkkauksen laatuun, oikeaan ajoitukseen, vahvistetiheyteen ja uusien käytöksien opettamisen lisäksi niiden tehokkaaseen häiriöille siedättämiseen.

Rally-tokoa remmiräyhääjille

Tällä kurssilla tutustumme paitsi rally-tokon alkeisluokan liikkeisiin ja harjoittelemme myös ohituksia. Rally-toko on hauska ja vauhdikas laji jossa panostetaan koiran ja ohjaajan väliseen yhteistyöhön. Laji
soveltuu kaiken ikäisille ja kokoisille koirille. Rally-toko lajina parantaa paitsi ohjaajan ja koirakon välistä yhteistyötä niin se toimii myös loistavana aktivointina. Tällä kurssilla harjoittelemme perustottelevaisuutta rally-tokon varjolla jonka lisäksi teemme kurssilla myös ohitusharjoituksia.

Luoksetulon tehokurssi

Kurssilla harjoitetallaan luoksetuloja ilman häiriöitä ja häiriön alla eri tilanteissa liinan avulla. Harjoituksia vaikeutetaan yksilöllisesti kunkin koirakon edistymisen mukaan.

Arkitottis- ja hihnakäytöskurssi

Kurssilla harjoitetaan samoja asioita kuin arkitottis- ja käytöskurssilla, mutta painotuksena on erityisesti hihnakäytös- ja ohitustilanteiden harjoittelu eri muodoissa. Kurssi sopii kaikille jotka haluavat opettaa perustottelevaisuutta, saada mm. koiran hihnakäytöksen haltuun ja saada ohitukset sujumaan. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista, mutta pohjaksi sopii hyvin esimerkiksi pentukurssi tai arkitottis- ja käytöskurssi.

Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssilla harjoitellaan ohituksia, vetämättä hihnassa kulkemista, seuraamista, sivulle tuloa, istumista, paikallaan oloa, katsekontaktia, seisomista, luoksetuloja, luopumisia sekä maahan menoa istumasta ja liikkeestä. Harjoittelemme myös aktivoinnin kannalta hyödyllisiä joitakin temppuja kuten pujottelua ja kierimistä.

Arkitottis- ja käytöskurssi 4- 6 krt.

Kurssi on tarkoitettu kaikille koirakoille jotka haluavat saada lisää tietoa ja taitoa liittyen koirankoulutukseen ja käsittelyyn arkipäivässä, ylläpitää taitoja tai niille jotka haluavat lähteä harrastamaan tavoitteellisesti jotakin kuten tokoa, agilityä tai muuta koiraharrastuslajia, jossa vaaditaan perusosaamista. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista, mutta sopii esimerkiksi hyvin niille koirille jotka ovat käyneet jo pentukurssin.

Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssilla harjoitellaan mm. istumista ja paikallaan oloa, katsekontaktia, kulkemista vetämättä hihnassa, sivulle tuloa, seuraamista, seisomista, luoksetuloja, luopumisia, maahan menoa sekä istumasta että liikkeestä. Harjoittelemme myös aktivoinnin kannalta hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua, pupu temppua, kierimistä, pyörimistä jne.

Arkitottis- ja käytöskurssi 8- 10 krt.

Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka haluavat opettaa koiralle arkipäivän taitoja, saada lisää tietoa ja taitoa liittyen koirankoulutukseen ja käsittelyyn, niille jotka ovat halukkaita lähtemään harrastamaan tavoitteellisesti jotakin kuten tokoa, agilityä tai muuta koiraharrastuslajia, jossa vaaditaan hyvää perusosaamista. Kurssille tulo aei vaadi aikaisempaa osaamista, mutta sopii hyvin jatkoksi esimerkiksi pentukurssille.

Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota. Kurssilla harjoitellaan mm. istumista ja paikallaan oloa, katsekontaktia, kiertämistä, sivulle tuloa, seuraamista, ohituksia ja vetämättä hihnassa kulkemista, huomiomerkkiääntä, seisomista, seisomaan jättöä, maahan menoa istumasta sekä seisomisesta, liikkeestä maahan menoa, paikallaan makuuta, luoksetuloja, luopumisia sekä erilaisia aktivoinnin kannalta hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua, hyppyä, kierimistä, pupu temppua ja kumartamista jne.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi 4-6 krt.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi on tarkoitettu kaikille vähintään kolme kuukautta- noin vuoden vanhoille pennuille. Pentukurssilla saa eväitä pennun kouluttamiseen ja käsittelyyn positiivisen vahvistamisen avulla. Tällä pienryhmäkurssilla pennun on hyvä aloittaa opintie!

Kurssilla harjoitellaan pennun rauhoittamiskeinoja, käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme ajoituksen merkityksestä ja sopivasta vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota harjoittelun lomassa. Kurssilla harjoitellaan arkipäivässä tarpeellisia toimintoja kuten: Istumista, paikallaan oloa, maahan menoa, hampaiden katsomista ja koiran käsittelyä, katsekontaktia, seisomista, sivulle tuloa ja seuraamista, vetämättä hihnassa kulkemista, luoksetuloja, luopumisia sekä temppuja kuten pujottelua, kierimistä, pupua ja tassun antoa.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi 8-10 krt.

Pentujen perustottis- ja puuhakurssi on tarkoitettu kaikille vähintään kolme kuukautta- noin vuoden vanhoille pennuille. Pentukurssilla saa eväitä pennun kouluttamiseen ja käsittelyyn positiivisen vahvistamisen avulla. Tällä pienryhmäkurssilla pennun on hyvä aloittaa opintie!

Kurssilla harjoittelemme pennun rauhoittamiskeinoja, käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme ajoituksen merkityksestä ja sopivasta vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomioita harjoittelun lomassa. Kurssilla harjoitellaan arkipäivässä tarpeellisia toimintoja kuten: Istumista, paikallaan oloa, maahan menoa, hampaiden katsomista ja koiran käsittelyä, katsekontaktia, seisomista, sivulle tuloa, seuraamista, vetämättä hihnassa kulkemista ja ohituksia, luoksetuloja, luopumisia sekä aktivointi temppuja kuten pupua, pujottelua, kierimistä, ryömimistä ja tassu antoa. Lisäksi kurssilla käymme läpi tapoja joilla aktivoida koiraa pyrkien lisäämään koiran aktiivista aivotyöskentelyä ja harjoitellen käytännössä.

Pentujen perustottis- ja hihnakäytöskurssi

Kurssilla harjoitetaan samoja asioita kuin pentujen perustottis- ja puuhakurssilla, mutta painotuksena on erityisesti hihnakäytös- ja ohitustilanteiden harjoittelu eri muodoissa. Kurssi sopii kaikille jotka haluavat opettaa perustottelevaisuutta, saada mm. koiran hihnakäytöksen haltuun ja saada ohitukset sujumaan. Kurssille tulo ei vaadi aiempaa osaamista, mutta pohjaksi sopii esimerkiksi pentujen perustottis- ja puuhakurssi tai luoksetlopainotteinen pentukurssi. Kurssilla käymme läpi eri vahvistevaihtoehtoja, puhumme oikea aikaisesta palkitsemisesta ja vahvistetiheydestä kiinnittäen niihin huomiota.

Kurssilla harjoitellaan ohituksia, vetämättä hihnassa kulkemista, seuraamista, sivulle tuloa, istumista, paikallaan oloa, katsekontaktia, seisomista, luoksetuloja, luopumisia sekä maahan menoa istumasta ja liikkeestä. Harjoittelemme myös aktivoinnin kannalta joitakin hyödyllisiä temppuja kuten pujottelua ja kierimistä.

Luoksetulopainotteinen pentukurssi

Kurssilla harjoitellaan ja kehitetään arkipäivässä tarvittavaa perustottelevaisuutta painotuksen ollessa luoksetulojen harjoittelussa. Myös aktivoivat muut harjoitukset ja temput kuuluvat kurssin sisältöön. Kurssi sopii niin ensimmäiseksi kurssiksi kuin jatkokurssiksikin esim. pentujen perustottis-hihnakäytöskurssille/ pentujen perustottis-puuhakurssille.

Pentu jatko

Pentu jatkolla syvennytään pentukurssilta tuttuihin asioihin samalla kun lisätään häiriötä mm. ohitustilanteissa ja luoksetuloissa. Kurssilla kehitetään koiran itsehillintää ja kärsivällisyyttä. Tällä kurssilla kokeillaan jollakin kerralla osallistujien toiveiden mukaan jotakin harrastuslajia kuten esim. rallytokoa.

Luoksetulon tehokurssi

Kurssilla harjoitetallaan luoksetuloja ilman häiriöitä ja häiriön alla eri tilanteissa liinan avulla. Harjoituksia vaikeutetaan yksilöllisesti kunkin koirakon edistymisen mukaan.

Arkitemppukurssi

Harjoitellaan erilaisia arkeen sopivia temppuja, kuten kupin, tohvelien ja hihnan noutamista, ovien avaamista ja sulkemista, valojen sammuttamista, roskapussien ja kauppakassien kantamista, roskien keräilyä, kadonneen tavaran etsimistä jne. Kurssi sopii kaikenlaisille koirille, sillä harjoitteet suunnitellaan koiran koon ja omistajan toiveiden mukaan. Erityisen tervetulleita ovat kaikki, joita ei kiinnosta mikään koiraharrastuslaji, mutta jotka halauvat silti aktivoida koiraa hyödyllisten temppujen avulla.

Pentuagilitykurssi

Harjoitellaan agilityyn kuuluvia perusvalmiuksia, kuten paikoillaan odottamista, suuntakäskyjä ja kosketusalustaa sekä joitakin esteitä, esim. putkea ja pujottelua. Pentuagilityssa ei rasiteta fyysisesti koiria, joiden luusto ja nivelet ovat vielä kesken kehityksen, vaan keskitytään aivojumppaan ja pennun itsevarmuuden lisäämiseen. Tänne voi siis tulla kokeilemaan uutta ja luomaan syvempää suhdetta pentuun, vaikka ei agilitya aikoisikaan harrastaa.